Asia w Wietnamie - dodatki

Jako dodatek do zestawów zdjęć "Joanna w Mui Ne" i "Joanna w Sajgonie" przygotowałem opis naszego pobytu w Wietnamie:


Linki do wybranych zestawów zdjęć/filmików (dostępnych również z poziomu relacji):